onsdag 19 augusti 2009

Angående sjukersättning vid vårdbidrag

Hej, jag har en fråga/undran: ska jag som förälder till barn med funktionshinder ha en lägre sjukersättning än andra föräldrar?

Bakgrunden är den att jag fick en son med autism och CVI (synhjärnskada) för 12 år sedan. Att leva mitt i detta ibland kaos har medfört att jag själv fått problem med min vardag. Ständig trötthet, oro, oro över att inte räcka till, sömnsvårigheter, stress, skuld o.s.v. Allt detta har sedan fått mig helt ur balans. Arbetade en tid med barn/ungdomar men jag fick det bara svårare och svårare att utföra sysslorna på ett professionellt sätt. Det som följde blev sjukskrivning och sedan sjukersättning (ett antal år). Försäkringskassan ville efter en tid ha en utredning av mina problem och detta utfördes. Visade sig att jag inte hade ens 25 % arbetskapacitet. Jag fick därefter en tidsbegränsad sjukersättning.

Plötsligt (januari 2008 vid nyansökan av sjukersättning) får jag sänkt ersättning med nästan 2000 kronor/månad. Förklaringen jag får från Försäkringskassan är den att jag gör ett ”arbete” som jämförs med arbete på öppna arbetsmarknaden!! De omvandlar alltså den tid jag umgås med mitt eget barn procentuellt till arbetskraft som skulle kunna användas på öppna arbetsmarknaden. Jag kunde följaktligen inte få sjukersättning för denna uppskattade tid. Plötsligt hade jag arbetskapacitet. Märkligt då jag var inne på en av FK betalad utredning av min arbetsförmåga som visade på under 25 %.
Är detta rätt…

Jag vill också vidare belysa det helt orimliga i resonemanget. Om man läser vad vårdbidraget (Försäkringskassans egna regler) står för så står att läsa.

Citerat från Pdf-fil:

”Att ha ett barn med funktionsnedsättning eller sjukdom kan medföra extrakostnader och arbete. Därför finns vårdbidraget som ger dig som förälder ekonomiskt stöd.. Vårdbidragets storlek varierar med hur stora behov barnet har”


Det finns klart beskrivet att det är just det merarbete, skillnaden alltså mellan att ha ett ”vanligt” barn och det med funktionsnedsättning som man får betalt för. Plötsligt frångås denna regel då man som förälder blir sjuk. Då blir det plötsligt klassat som ett ”vanligt” arbete, alltså inget merarbete.

Jag har bett att få ett utdrag eller en sidhänvisning om var det står att läsa om denna vansinniga regel… men inte har jag fått detta.

Den bisarra situation som uppstår är den att desto större behov mitt barn har desto mindre sjukersättning får jag. Har blivit intervjuad via telefon av FK angående hur mycket jag ”arbetar” med min son. Det känns helt absurt att bli intervjuad på telefon och där stå och redogöra för vad jag gör eller inte gör och detta ska sedan bli till grund för hur mycket sjukersättning jag ska ha. Dessutom blir följden den att dagen då jag blir så frisk enligt FK att jag kan söka arbete och kanske behöva a-kassa en tid så är min sjukdomsgrundande (SGI) inkomst sänkt. Detta endast på grund av att jag är förälder till ett funktionshindrat barn.
Alla människor borde kunna se det orimliga i resonemanget. Jag skulle vilja se en regeländring av detta ”tokeri”. Det känns nog med det man har som förälder ändå utan en massa galenskaper som får ens vardag stjälpt på ända.

”Christer, pappa till funktionshindrad pojke.”

4 kommentarer:

 1. Det finns ingen uttrycklig regel om den här frågan, det är fr a 7 kap 1-3 § lag om allmän försäkran som du ska kolla upp. Det finns dock 3 vägledande domar ifrån regeringsrätten i den här typen av frågor som rör vårdbidrag enligt Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

  Gå in på www lagen nu (punkterna ej med här pga det går inte skicka kommentaren annars).

  Kolla under länken Domar och sen på regeringsrätten, gå sen till:
  RÅ 2001 52 I och II (2 domar i en skrivning)
  och sen till:
  RÅ 2002 ref. 11

  I sista domen av dom, uttalar sig landets högsta instans i förvaltingsärenden regeringsrätten i domskälen:

  "Att en person beviljats bidrag för vård av barn eller annan anhörig kan inte omedelbart läggas till grund för en bedömning av arbetsförmågan. Det avgörande är inte det faktum att bidrag utgått utan de arbetsinsatser som motiverat bidraget. Om dessa inte haft sådan omfattning att de är att jämställa med förvärvsarbete eller visar att den försäkrade haft en arbetsförmåga, som skulle ha kunnat utnyttjas för förvärvsarbete, skall i sammanhanget bortses från att de ersatts genom bidrag (RÅ 2001 ref. 52).

  I förevarande fall ger emellertid utredningen stöd för att vårdinsatserna var av sådan omfattning att de är att jämställa med förvärvsarbete. A.L., som före sin sjukskrivning endast arbetat 75 procent av heltid, har dessutom under den i målet aktuella perioden haft ett förvärvsarbete på halvtid. Hennes arbetsförmåga kan vid sådant förhållande inte anses ha varit av sjukdom nedsatt med minst hälften. Hon är därför inte berättigad till mer än ett fjärdedels sjukbidrag för tiden juni 1997 - juni 1999. Hennes överklagande skall följaktligen avslås."

  Ditt ärende bör därför vara att betrakta som en bedömningsfråga, och då finns alltid en risk för felbedömningar. Man har 2 månader på sig att få omoprövat och sen kunna överklaga avslaget på sjukersättningen.

  /Mvh admin Processjuridikbloggen

  SvaraRadera
 2. Detta har jag väldigt svårt att tolka, men man undrar helt spontant hur det nångonsin kan bli rätt då man ger vissa människor lägre SGI pga att man sitter i denna sits. Det kan väl aldrig vara "rätt"?

  SvaraRadera
 3. SGI-skyddet efter en period med sjukersättning eller aktivitetsersättning som stod i gamla 3 kap 5 c § lagen om allmän försäkring upphävdes i och med rehabiliteringskedjan. Det betyder att ett avslag på ansökan om sjukersättning tillsvidare eller om tidsbegränsad sjukersättning enligt övergångsreglerna ger noll SGI i motsvarande grad som man mister ersättningen. Man kan givetvis anse detta motbjudande, men den juridiska bedömningen är att man saknar SGI vid avslag på sjukersättning. Får man tillbaka sjukersättningen senare i motsvarande grad så baseras sjukersättningen troligen inte på SGI utan på PGI, pensionsgrundande inkomst, enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

  SvaraRadera
 4. Sitter i klistret jag oxå. Har överklagat till länsrätten efter att fått avslag på min förlängda sjukersättningsperiod. I mitt fall ifrågasätts inte mina diagnoser eller sjukintyg. Har gedigna intyg och en omfattande försäkringsmedicinsk utredning med en planerad rehabiliteringsplan som första året är medicinsk och därefter arbetsmarknadsinriktad. Men pga att jag har vårdbidrag för min dotter anser dom att jag arbetar. Har under resans gång fått lägre vårdbidrag pga avlastning med dottern eftersom jag inte orkar själv men trots detta anser dom inte att jag är ens sjuk till 25%. Eftersom dom anser att jag arbetar tänkte jag att vårdbidraget kanske är SGI grundande och mailade den frågan till f-kassan och får då till svar att VÅRDBIDRAG ÄR INTE SGI GRUNDANDE EFTERSOM DET INTE ÄR INKOMST AV EGET ARBETE I DEN MENING SOM LAGEN FÖRUTSÄTTER! Som tidigare sagt vårdbidraget är ju ett ekonomiskt stöd för extrakostnader och merarbete. Jag håller på att bli galen eftersom jag som förälder (ensam vårdnadhavare) till ett barn med extra behov och uppbär vårdbidrag KAN ABSOLUT inte enligt f-kassan vara sjuk!
  Jag behöver min rehabilitering för att kunna må bättre!

  SvaraRadera