torsdag 5 november 2009

"My story"

Nåväl, här är de korta dragen av my story;

Jag har under drygt tre år haft en kronisk huvudvärk efter två förmodade hjärnhinneinflammationer, och sedan 200705 har jag arbetat till 50 %
Jag har sökt, och söker ännu efter någon form av lindring för detta och har under tidens gång träffat otaliga neurologer, röntgenläkare, anestesiläkare, allmänläkare, sjukgymnaster, akupunktörer, psykologer och KBT-personer utan att vi kommit till botten med problemet.

Men nu har vår Gudomliga Socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrsson kommit på att jag från årsskiftet skall söka jobb istället för att vara sjuk. Att jag redan arbetar dagligen till 50 %, det har hon valt att bortse ifrån.

Så från den första januari skall jag alltså gå ett introduktionsprogram i Arbetsförmedlingens regi. Ett problem här är att jag inte får gå på min arbetade tid utan skall gå på den tid jag är sjukskriven.
Men jag är ju sjukskriven för att jag inte klarar av att arbeta en hel dag så jag ställde den här frågan direkt till den på Socialförsäkringsdepartementet sakkunnige Patrik Hesselius som snabbt svarade: "Du får väl ta tjänsledigt från Ditt arbete". Lysande Sickan! Jag ska alltså ta tjänstledigt från mitt arbete för att söka ett annat jobb.
Jag tänker inte ens bemöta dessa dumheter, men var och en kan ju själv inse såväl det absurda i detta, samt vad det kommer att betyda för den sjukdomsgrundande inkomsten framgent.

En annan aspekt att bli utförsäkrad från FK är att bl. a Alecta då slutar att betala ut sina extraförsäkringar som de har för långtidssjuka.
Så när försäkringskassans pengar dras in, dras även pengarna från Alecta in.

Inte minst märkligt är annars det förhållandet att jag hos min arbetsgivare måste vara fortsatt sjukskriven för att få behålla min tjänst och att jag då fortsätter att befinna mig i sjukperioden. Så om jag får en influensa, eller blir mer sjuk på något annat vis, kommer inte arbetsgivaren att betala någon sjuklön för de första 14-dagarna, och inte heller kommer Försäkringskassan ställa upp eftersom mina sjukersättningsdagar är helt förbrukade. Detta trots att jag under hel min sjukperiod arbetat till 50 %. Samtidigt säger Socialförsäkringsministern och hennes PR-konsult Axen i en debattartikel i Aftonbladet att ingen skall förlora sin ersättning med det nya förslaget.
Det är en stor lögn säger jag!

Och var är alla blanketter där man kan ansöka om förlängd sjukpeng förbi de 550 dagarna? Försäkringskassan vet inte och säger att de inte kan göra något eftersom detta bara är ett förslag i dagläget och de kan agera först när beslut är taget, vilket förväntas ske i december.
Men med dagens handläggningstider på Försäkringskassan inser man raskt att de allvarligaste sjuka knappast hinner få några besked före årsskiftet, så de får väl transporteras till Arbetsförmedlingen och söka jobb som alla andra sjuka.

Socialförsäkringsministern vågade inte ens närvara vid utfrågningen om sjukförsäkringen (prop 2009/10:45) den 5 november 2009 och regeringen passade snabbt på att släppa nyheten om att de godkänner Gasledningen genom Östersjön för att avleda medias uppmärksamhet på den bisarra fråga om hur de sjuka i Sverige hanteras idag.

Så vad är mest sjukt proppen eller de sjuka?

William Hemberg

4 kommentarer:

 1. Din story måste skickas till de stora tidningarna också, för att svenska folket ska får se vad som döljs bakom de fina orden av allians regeringen. Jag blir rädd, för att snart kommer FK att besluta om att jag ska börja jobba 50%. Hur ska det gå till? Det du beskriver visar bara att allt är bara en röra och det finns många ”moment 22” i hanteringen av de sjuka.
  Fy, säger jag bara!

  * (Fortsätt kämpa)

  SvaraRadera
 2. De stora tidningarna har fått den, men de har valt att inte ta upp de här besvärande frågorna.
  De vill heller tro på visionen om att alla sjuka nu slipper sitt utanförskap och istället sjungande kommer att att vandra ut i arbetslivet utan att bealastas av sina tidigare sjukdomar.
  Minister CHP skickade så sent som igår mig ett brev där man bl a kan läsa detta som svar på mina effekter av det nya lagförslaget;
  "Mot bakgrund av sjukförsäkringsreformen kommer vissa personer att nå en bortre tidsgräns för sin sjukpenning eller tidsbegränsade sjukersättning från och med januari 2010. Somliga kommer att kunna återgå till sitt arbete, andra kommer att behöva ett intensifierat stöd från Arbetsförmedlingen för att komma tillbaka till arbetslivet. Regeringen har därför beslutat att införa ett arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram som syftar till att under tre månader kartlägga individens förutsättningar och behov av stöd. Introduktionsprogrammet utgörs av individuella, vägledande och utredande samtal med individuellt anpassade aktiviteter.

  Även personer som har varit deltidssjukskrivna kommer att erbjudas plats i introduktionsprogrammet. En person som arbetar deltid bör kunna delta i introduktionsprogrammet under övrig tid. "

  Floskel och goddag yxskaft säger jag bara.
  Jag jobbar ju redan efter bästa förmåga och ber henne klargöra hur hon tänker lösa de probelm som då uppstår kring kravet att gå en Introduktionskurs hos AF.

  Intressant nog finns denna punkt, som gör att man kan skippa utförsäkras, i proppen 2009/10:45;
  "2. när den försäkrade på grund av sjukdom har fått en sådan avgörande förlust av verklighetsuppfattningen och förmågan att orientera sig att den försäkrade inte kan tillgodogöra sig information"
  så slipper man en utförsäkring.

  Och vem passar den beskrivningen väl in på tycker Ni...
  :-)

  Kämpa på!

  SvaraRadera
 3. Dem där blanketterna om fortsatt sjukskrivning är fortfarande inte tillgängliga. De har väl fastnat i tryckeriet. Undrar vem som tjänar på den medvetna förseningen av något som man visste skulle komma, redan för mer än ett halvår sedan.

  SvaraRadera
 4. Har du testat fria ord i GP?

  SvaraRadera