fredag 27 augusti 2010

Reinfeldts svar om sjukförsäkringsreglerSänd gärna vidare till de som drabbats eller arbetar för utförsäkrades rätt OCH TILL DINA POLITIKER!!

13 kommentarer:

 1. Det är inte bara alliansen som kör den här hårda linjen. Sossarna med Göran Persson i spetsen började klappjakten. Den första indikationen om vad som höll på att hända var Ashbergs "dokumentär" om "fuskande sjuka" och sen var det hela igång. Om Mona kommer till makten har hon sagt att hon inte kan ändra på allt som alliansen gjort, m a o kommer sossarna att köra samma linje som alliansen. Vad ska man då rösta på? Jaa, det är en fråga man ställer sig! Jag försöker luska rätt på den politiker som uttalat sig MINST ohumant och kryssa in den oavsett vilken sida hon/hon tillhör. Vad annat kan man göra?
  Sen tycker jag det är ohyfsat att skicka ut folk som är över 60 år, hallå, förr var man mer flexibel för att alla håller inte fram tills medellivslängden och de har ju också rätt till ett hyggligt slut och slippa dö med stövlarna på, eller hur! Att ens räkna in dem i det sk "ohälsotalet" är småaktigt och nästintill skurkaktigt.

  SvaraRadera
 2. Reinfeldt ljuger ju... för inte har jag fått vare sig rehabilitering eller möjlighet till att arbeta mindre än 100%. Nä, först fick jag inte jobba alls trots att jag påstod att jag var arbetsför till 50% (2004) sedan var jag plötsligt fullt arbetsför (2009) trots att jag fortfarande har samma diagnos och samma svårigheter och inte fått någon rehabilitering.

  SvaraRadera
 3. Håller med Malin... och undrar samtidigt om det är därför vi inte hör något om sjukförsäkringen från regeringsalternativen, det är väldans tyst om detta nu.
  Mycket väl stälda frågor i intervjun... som herr statsminister tydligen inte kunde svara på utan mest svamlade.

  SvaraRadera
 4. Sossarna byggde spåren till denna hemska sjukförsäkring. Sen satte Alliansen tåget i rullning och skyller ALLT på andra som vanligt. Med andra ord, (S) såg problemen och ville förändra. Men inte fan hade de slängt ut sjuka på gatan som den här regeringen gjort.

  De rödgröna SKA förändra, bla ta bort stupstocken m.m. Resten får vi se. Det kan i alla fall inte bli värre samhällsklimat och människosyn med dem vid makten. Är det inte upp till oss att påverka dem också?

  SvaraRadera
 5. De har ju lagt fram sitt förslag. Alliansen är även de medvetna om att många råkar mycket illa ut. De har inte visat minsta tecken på omprövning. Rakt igenom ett ideologiskt beslut. Att Göran Persson satta igång det här är lika illa det. Skillnaden är att Alliansen drog det till en ytterlighet som nog inte många kunde föreställa sig.

  2010-01-15
  Hög tid för en ny sjukförsäkring – en
  överenskommelse mellan S, V och MP

  http://www.rodgron.se/wp-content/uploads/2010/01/2010.pdf

  SvaraRadera
 6. Jag skulle vilja hha reda på vart i lagen det står att det är o,k att diskriminera särbehandla svenskar men inte invandrare.Dessutom är väl regeringens behandling av sjuka,gamla och ofrivilligt arbetslösa närmast att klassa som hets mot folk grupp. Dessutom måste det väl ha varit mer viktigt att få ut de unga i arbete än att tvinga ut sjuka.Vilken arbetsgivare vill vill idag få in människor som inte är på topp??
  Hela den här apparaten har bara ett syfte.Att knäcka folk.

  SvaraRadera
 7. Mycket bra klipp. Själv mejlade jag följande fråga när Mona Sahlin var med i Ring P1 (men den togs inte upp förstås):

  "Varför försöker socialdemokraterna ge sken av att deras sjukförsäkringspolitik är en annan än alliansens? Det var ju s som lanserade den politik alliansen nu drivit i fyra år. Varför har man opponerat mot sin egen politik?

  Den som inte tror mig kan läsa den utredning som Göran Persson och Maj-Inger Klingvall lade fram 1996, ”Kriterier för rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension”: här finns arbetslinjen, att söka på hela arbetsmarknaden, utförsäkring - hela paketet. Året efter gjorde F-kassan en egen utredning som slog fast att sjukdom inte var ett kriterium för att bli sjukskriven. Anna Hedborg har utrett saken vidare både åt s och åt alliansen.

  I P1 morgons intervju med Mona Sahlin märktes det hur små skillnaderna är. Vinner s i september blir politiken på detta område uppenbarligen i allt väsentligt densamma.

  Alltså: Varför har man opponerat mot sin egen politik?

  SvaraRadera
 8. "I P1 morgons intervju med Mona Sahlin märktes det hur små skillnaderna är. Vinner s i september blir politiken på detta område uppenbarligen i allt väsentligt densamma.

  Alltså: Varför har man opponerat mot sin egen politik?"

  Och sen säger Schlingmanb att s vill gå tillbaka till 140 förtidspensionärer om dagen:

  http://www.newsmill.se/artikel/2010/01/26/sahlins-kamp-leder-bara-till-140-f-rtidspensionerade-om-dagen

  Kan ni alliansanhängare ta och bestämma er nån gång för era spådomar med s-politiken?

  SvaraRadera
 9. Den här valfilmen är riktigt bra!

  http://www.youtube.com/watch?v=oArFoAj_RbQ

  SvaraRadera
 10. reinfeldt är en diktator med en fruktansvärd synpå sjuka ock utsatta människor do sjukas pengar går till sänkta skatter ock till giriga arbetare ock höjda politikerlöner reinfeldts synsätt ock sjuka politik är i många fall inget annat änn medhjälp till självmord samma sak står för cristina husmark persson derasmål tycksvara att på sikt utrota allt som inte passarinn i kostym ock överklasssamhället

  SvaraRadera
 11. alla ni sjuka arbetslösa svaga utsatta människor ni ska veta att att jag bryr mig ingen vågar ens tänka på vad denna regering hinner förstöra på ytterliggare fyra år hur mycket hinner dom privatisera ock hur mycket av vårt sverige hinner dom sälja ut vi måste se till att bli av med dessa landsförrädare innan allting är försent rösta bort do nu

  SvaraRadera
 12. slowfox:

  Du blir lurar rakt av eftersom du inte läser vad som står i propositionen utan endast har läst rubriken.

  "Den som inte tror mig kan läsa den utredning som Göran Persson och Maj-Inger Klingvall lade fram 1996, ”Kriterier för rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension”: här finns arbetslinjen, att söka på hela arbetsmarknaden, utförsäkring - hela paketet. Året efter gjorde F-kassan en egen utredning som slog fast att sjukdom inte var ett kriterium för att bli sjukskriven. Anna Hedborg har utrett saken vidare både åt s och åt alliansen."

  Utdrag från propositionen:

  1996/97:28

  Kriterier för rätt till ersättning i form av
  sjukpenning och förtidspension
  Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

  "Målet bör vara att den försäkrade skall återfå sin arbetsförmåga även om han eller hon drabbats av sjukdom. Om arbetsförmåga finns trots sjukdomen, eller när förmågan återställts, bör inte längre rätt till ersättning föreligga. Rätten till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension bör alltså förbehållas de fall där det är sjukdom eller ett därmed jämställt medicinskt tillstånd som sätter ned den försäkrades arbetsförmåga och den nedsatta arbetsförmågan har konsekvenser för förmågan att försörja sig genom på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Nedsatt arbetsförmåga av andra skäl bör alltså inte ge rätt till ersättning. Att förvärvsinkomsten förändras skall inte heller kunna ha någon självständig betydelse i sammanhanget."

  SvaraRadera
 13. forts:


  Normalt förekommande arbete

  Den försäkrades förmåga att trots sin sjukdom försörja sig genom arbete skulle kunna bedömas gentemot varje typ av arbete som är förekommande på arbetsmarknaden. Utredningen anser dock att en sådan bedömning skulle leda allt för långt och framhåller att den krets av arbeten som den försäkrades arbetsförmåga skall bedömas i förhållande till måste ges en praktisk och rationell avgränsning. Utredningen föreslår därför att den bibehållna arbetsförmågan skall ställas i relation till på arbetsmarknaden normalt förekommande arbeten. Regeringen delar utredningens uppfattning. Vad som kan anses vara "normalt förekommande arbeten" påverkas av faktorer som inte är statiska. Med den övergripande benämningen "normalt förekommande arbeten" kan tillämpningen anpassas till förändringarna på arbetsmarknaden utan att reglerna behöver ändras. Omfattningen och det förvärvsmässiga värdet av den trots sjukdomen bibehållna arbetsförmågan, är naturligtvis beroende av vilken sjukdom eller skada som drabbat den försäkrade. Den förvärvsförmåga som finns kvar trots sjukdomen kan behöva bedömas i förhållanden till arbeten som på en rad skilda sätt ställer fysiska eller psykiska krav. Av den anledningen är det inte heller möjligt att generellt ange vad som är att anse som "normalt förekommande arbeten". Bedömningen i ett enskilt fall måste göras med utgångspunkt i den försäkrades sjukdom. Avgörande blir vilken sjukdom som föreligger och på vilket sätt denna sjukdom inskränker den försäkrades förmåga att utföra arbete. En fysisk sjukdom får andra konsekvenser än en psykisk sjukdom. Samma sjukdom kan också påverka olika personer på olika sätt. När en sjukdom och dess konsekvenser är fastställda bör tillämparen bedöma om den bibehållna arbetsförmågan kan utnyttjas av den försäkrade för att försörja sig själv genom ett förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

  "Regeringen anser liksom utredningen att en bedömning som är vidare, dvs. omfattar mer än normalt förekommande arbeten, kan få konsekvenser som inte kan anses vara acceptabla. Om sjukdomen medför att den försäkrade enbart kan klara ett speciellt arbete som endast förekommer i mycket begränsad utsträckning kan det inte vara rimligt att bedöma hans eller hennes arbetsförmåga i förhållande till detta arbete med mindre än att han eller hon faktiskt erbjuds det arbetet. Bedöms den försäkrade kunna klara ett normalt förekommande arbete föreligger "

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GK0328

  SvaraRadera